GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum với công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ 05 năm- Một chặng đường nhìn lại.
14-9-2018
Với mục tiêu: "Hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động", trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn thành phố Kon Tum đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được những quả tích cực.
AnhMinhHoa
Giải bóng đá mi ni Nam, Nữ trong CNVCLĐ Thành phố Kon Tum năm 2018

Tính đến thời điểm hiện tại Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum có 5.053 CNVCLĐ với 4.699 đoàn viên công đoàn, đang công tác và sinh hoạt tại 162 CĐCS,NĐ. Xác định rõ chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giai đoạn từ 2013 đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Kon Tum đã tập trung chỉ đạo các CĐCS trực thuộc bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ như: Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, Luật giao thông đường bộ, Luật biển đảo Việt Nam...Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã có sự tác động mạnh mẽ đến việc chấp hành thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn và các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn thành phố Kon Tum quan tâm, đẩy mạnh thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trên cơ sở đề xuất của LĐLĐ thành phố Kon Tum, LĐLĐ tỉnh đã giải quyết cho 61 nữ đoàn viên vay vốn từ Quỹ “Trợ vốn vì nữ CNVCLĐ nghèo” với số tiền 370.000.000 đồng, giải quyết cho 05 đoàn viên vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 120 với số tiền 100.000.000 đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở từ quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 07 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 230.000.000 đồng.

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới đã tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, đồng thời gắn kết, nâng cao niềm tin của đoàn viên công đoàn và người lao động với tổ chức công đoàn. Từ năm 2013 đến nay, nhân dịp tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy” và “Tháng công nhân” định kỳ hàng năm, các cấp công đoàn thành phố Kon Tum đã tổ chức tặng quà tết cho 452 đoàn viên, CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 216.120.000 đồng. Ban chấp hành các CĐCS đã phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CNVCLĐ nhất là việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể  nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hộ lao động, Bảo hiểm thất nghiệp và chế độ, chính sách đối với lao động nữ v.v…Công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động như thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, quyên góp quần áo đã qua sử dụng, sách giáo khoa các loại tặng CNVCLĐ và nhân dân và học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị thiệt hại do bão lũ gây ra... đã có 46 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ với số tiền 1.215.766.000 đồng, 16 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo qua đời được phúng viếng với số tiền 828.800.000 đồng; các CĐCS thường xuyên duy trì quỹ góp vốn trong lương phát triển kinh tế gia đình và đã giải quyết cho 4.641 đoàn viên vay với số tiền là 14.237.098.350 đồng…

Đồng chí Nghiêm Xuân Bang- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Thành Phố, nhiệm kỳ 2018-2023

Đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại Đại hội Công đoàn Thành phố Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đồng chí Nghiêm Xuân Bang- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận những đóng góp to lớn của đoàn viên, CNVCLĐ thành phố Kon Tum; đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, trước yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tổ chức Công đoàn Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; vì vậy cùng  với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ rất quan trọng có tính chất sống còn của tổ chức công đoàn, do đó cần được tiếp tục được đầu tư, tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum cần nhận thức sâu sắc và có các giải pháp mang tính đột phá để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương lớn này nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tạo sự gắn bó của đoàn viên với tổ chức công đoàn; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực rèn luyện học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng thành phố Kon Tum phát triển bền vững và ổn định./.

 

Trần Thị Thúy Hằng- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Kon Tum.
Số lượt xem:585
Bài viết liên quan: