GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCĐLĐ huyện Tu Mơ Rông từ khi thành lập đến nay
12-7-2018
Đến nay, lực lượng CNVCLĐ toàn huyện có 1.642 người, đoàn viên công đoàn là: 1.612 người đang sinh hoạt tại 71 công đoàn cơ sở chủ yếu là cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
AnhMinhHoa
BCH LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ

Huyện Tu Mơ Rông được thành lập tháng 6 năm 2005 theo Nghị định số 96/2005/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời với việc thành lập huyện, Liên đoàn Lao động huyện Tu Mơ Rông được thành lập trên cơ sở chia tách từ Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Đăk Tô theo Quyết định số 93/QĐ-LĐLĐ, ngày 28/8/2005 Của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, là huyện nghèo thuộc chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, CNVCLĐ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, từ những ngày đầu mới thành lập, toàn huyện có 40 công đoàn cơ sở với 759 đoàn viên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của các cấp ủy Đảng, của LĐLĐ tỉnh Kon Tum và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện. Đến nay, lực lượng CNVCLĐ toàn huyện có 1.642 người, đoàn viên công đoàn là: 1.612 người đang sinh hoạt tại 71 công đoàn cơ sở chủ yếu là cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Trong những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ để kịp thời đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền, định kỳ tổ chức các cuộc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ, thường xuyên quan tâm, chăm lo, kịp thời thăm hỏi động viên CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, trong 5 năm qua các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã trao tặng 1.766 phần quà với tổng trị giá 563.600 triệu đồng cho CNVCLĐ, có 12 đoàn viên công đoàn được Quỹ “ Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum hỗ trợ 425.000 triệu đồng để xây dựng, sữa chữa 12 căn nhà, 35 đoàn viên công đoàn được vay các nguồn vốn với tổng số tiền 395 triệu đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Cùng với việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ, công tác tuyên truyền cũng được các cấp công đoàn hết sức quan tâm, tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tọa đàm, tổ chức hội thi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... qua 5 năm đã tổ chức được 725 cuộc tuyên truyền đến 100% đoàn viên, CNVCLĐ, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với Cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua đó góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức về tác phong, lối làm việc trong đội ngũ CNVCLĐ.

Phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được tổ chức sâu rộng, qua đó đã tạo nên được khí thế thi đua sôi nổi trên khắp địa bàn huyện. các hoạt động tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách được CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội từ thiện như: đóng Quỹ “Mái ấm công đoàn”, Qũy “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Ủng hộ Quỹ nghĩa tình Hoàng sa, Trường sa. Ủng hộ đồng bào bị lũ…., Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được các công đoàn quan tâm với việc tổ chức các hoạt động như: Giải bóng chuyền CNVCLĐ, Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ, hội thi cắm hoa, hội thi nấu ăn, sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công...đã tạo ra được sân chơi lành mạnh để đoàn viên, CNVCLĐ được giao lưu, học hỏi, tạo động lực góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Với những hoạt động thiết thực đó, chất lượng hoạt động công đoàn từng bước được nâng lên, vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng khẳng định. Đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn.

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn huyện tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đối với đoàn viên, người lao động, chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trên tất cả các mặt, tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng, Đại hội Công đoàn các cấp đề ra, quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng huyện Tu Mơ Rông ổn định, thoát nghèo bền vững.

Bài viết và ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:581
Bài viết liên quan: