CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 32/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 5/6/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Kế hoạch triển khai tuyên truyền Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2019
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh
File đính kèm: