CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 70/QĐ-LĐLĐ
Ngày ban hành: 16/5/2019
Người ký: Rơ Chăm Long
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Số 70-QĐ -LDLD ngày 16-5-2019.pdf