CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 9733-CV
Ngày ban hành: 6/6/2019
Người ký: Trần Văn Thanh
Trích yếu: Ve viec gưi Bai viet cua Dong chi Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong ve chuan bi va to chuc that tot dai hoi Dang bo ccac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương
File đính kèm: Tại đây