CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 38/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/5/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghi dinh quy dinh mưc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, luc luong vu trang
Cơ quan ban hành: Chính phủ
File đính kèm: Tại đây