CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: 2/8/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Biểu mẫu thống kê kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây