CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 39/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 30/7/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Trien khai cac nhiem vu Cong doan tham gia phong ngua giai quyet tranh chap lao dong tap the, ngung viec tap the và dinh cong giai doan 2019-2023
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây