CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 13/2019/TT-BYT
Ngày ban hành: 5/7/2019
Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số Điểu của Thông tư số 39/2018-TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
File đính kèm: Tại đây