CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: 29/8/2019
Người ký:
Trích yếu: Tham gia góp ý vào Dự thảo 2 Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Cơ quan ban hành:
File đính kèm: Tại đây