CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 1301/SLĐTB-XH
Ngày ban hành: 11/9/2019
Người ký: A Kang
Trích yếu: Đăng tải thư Tết Trung thu năm 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây