CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 265/LĐLĐ
Ngày ban hành: 1/10/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Về việc triển khai văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương lên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây