CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 55/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 8/10/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Thực hiện Chương trình 1306/CTr-TLĐ ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây