CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 56/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 8/10/2019
Người ký: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Thực hiện Đề án 1207/ĐA-TLĐ ngày 30/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên và người lao động
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây