CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ
Ngày ban hành: 12/11/2019
Người ký: Chủ tịch: Nguyễn Đình Khang
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
Cơ quan ban hành: Tổng LĐLĐ Việt Nam
File đính kèm: Tại đây