CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 106-KH/BTGTU
Ngày ban hành: 27/11/2019
Người ký: Trưởng ban: Lê Thị Kim Đơn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi về "Chủ quyền biển, đảo Việt Nam" năm 2019
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Kon Tum
File đính kèm: Tại đây