CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số: 57/LĐLĐ
Ngày ban hành: 12/3/2020
Người ký: Phó chủ tịch: Lê Ích Dàng
Trích yếu: V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây