CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 12/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 13/3/2020
Người ký: Phó chủ tịch: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng công nhân" năm 2020
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây