CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 62/LĐLĐ
Ngày ban hành: 16/3/2020
Người ký: Phó chủ tịch: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Triển khai một số nội dung tại hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ V
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây