CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: HDPC Covip-19
Ngày ban hành: 19/3/2020
Người ký: Khác
Trích yếu: Tài liệu Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động
Cơ quan ban hành: Bộ y tế (kèm theo công văn số 1133/BYT-MT, ngày 9/3/2020)
File đính kèm: Tại đây