CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: TÀI LIỆU
Ngày ban hành: 26/3/2020
Người ký: Khác
Trích yếu: TÀI LIỆU, ĐIỀU LỆ CÁC CUỘC THI TÌM HIỂU
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum giới thiệu
File đính kèm: Tại đây