CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 16/CT-TTg
Ngày ban hành: 31/3/2020
Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Chính phủ
File đính kèm: Tại đây