CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 81/LĐLĐ
Ngày ban hành: 31/3/2020
Người ký: Phó chủ tịch: Lê Ích Dàng
Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây