CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 06/CĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 16/4/2020
Người ký: Chủ tịch tỉnh: Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu: Công điện số 06/CĐ-CTUBND tỉnh về tiếp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon TUm
File đính kèm: Tại đây