CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số 109/LĐLĐ
Ngày ban hành: 8/5/2020
Người ký: Phó chủ tịch: Nghiêm Xuân Bang
Trích yếu: V/v Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây