CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 12149-CV/VPTW
Ngày ban hành: 15/5/2020
Người ký: PCVP Trần Việt Hùng
Trích yếu: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cơ quan ban hành: Văn phòng Trung ương Đảng
File đính kèm: Tại đây