CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: số 228/TLĐ-Tg
Ngày ban hành: 16/4/2020
Người ký: Lê Cao Thắng
Trích yếu: v/v Điều chỉnh một số nội dung tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp CĐCS" năm 2020
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
File đính kèm: Tại đây