CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 01/ĐL-LĐLĐ
Ngày ban hành: 25/5/2020
Người ký: Phó chủ tịch: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Điều lệ Giải Bóng đá Mini Nam CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2020
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây