CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 27/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 29/5/2020
Người ký: Phó chủ tịch: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Kế hoạch truyền thông Công đoàn 6 tháng cuối năm 2020
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây