CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 58/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/5/2020
Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Cơ quan ban hành: Chính phủ
File đính kèm: Tại đây