CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 684/QĐ-TLĐ
Ngày ban hành: 8/6/2020
Người ký: Chủ tịch: Nguyễn Đình Khang
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình, kiểm tra, giám sát, sử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn.
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
File đính kèm: Tại đây