CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 115/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/9/2020
Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Cơ quan ban hành: Chính phủ
File đính kèm: Tại đây