CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 544/TLĐ-TG
Ngày ban hành: 22/9/2020
Người ký: Nguyễn Mạnh Kiên
Trích yếu: tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo TLĐ
File đính kèm: Tại đây