CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Luật Lao động 2019
Ngày ban hành: 5/10/2020
Người ký: Tổng LĐLĐ Việt Nam
Trích yếu: Đề cương giới thiệu Bộ luật Lao động 2019. Ngày 01/01/2021 có hiệu lực
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
File đính kèm: Tại đây