CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 260/LĐLĐ
Ngày ban hành: 2/10/2020
Người ký: Phó chủ tịch: Lê Ích Dàng
Trích yếu: Tài liệu tham gia các cuộc thi tìm hiểu
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây