CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 06-NQ/ĐH
Ngày ban hành: 30/9/2020
Người ký: PBT A Pớt
Trích yếu: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Kon Tum
File đính kèm: Tại đây