CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 44/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành: 1/7/2021
Người ký: Phó chủ tịch: Lê Ích Dàng
Trích yếu: KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn” trong đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động trên trang fanpage Công đoàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây