CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 28/HD-TLĐ
Ngày ban hành: 24/6/2021
Người ký: Chủ tịch: Nguyễn Đình Khang
Trích yếu: Hướng dẫn. Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử BCH, chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
File đính kèm: Tại đây