CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 68/NQ-CP
Ngày ban hành: 1/7/2021
Người ký: Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái
Trích yếu: Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Chính phủ
File đính kèm: Tại đây