CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số 03/2021/TT-BNV
Ngày ban hành: 29/6/2021
Người ký: Bộ Trưởng: Phạm Thị Thanh Trà
Trích yếu: Thông tư số Số 03/2021/TT-BNV, ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tại đây