CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 2242-LĐTBXH-TLĐ-PTM
Ngày ban hành: 14/7/2021
Người ký: Nguyễn Đình Khang; Vũ Tiến Lộc; Đào Ngọc Dung
Trích yếu: Hướng dẫn V/v tổ chức vừa thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
Cơ quan ban hành: Liên bộ Lao động, Tổng LĐLĐ VIỆT NAM, Phòng TMCN
File đính kèm: Tại đây