CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Đề cương 30 năm
Ngày ban hành: 24/8/2021
Người ký: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trích yếu: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại Công đoàn tỉnh Kon Tum 19/9/1991-19/9/2021
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây