CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 92/TB-LĐLĐ
Ngày ban hành: 6/10/2021
Người ký: Chủ tịch: Rơ Chăm Long
Trích yếu: Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây