CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 12/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành: 3/4/2023
Người ký: Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Nguyên
Trích yếu: HƯỚNG DẪN tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 trong hệ thống công đoàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây