CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 80/LĐLĐ
Ngày ban hành: 6/4/2023
Người ký: Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Nguyên
Trích yếu: CÔNG VĂN về việc hưởng ứng và tham gia Cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây