CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 14/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành: 20/4/2023
Người ký: Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Nguyên
Trích yếu: HƯỚNG DẪN một số nội dung trọng tâm trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, dân số, gia đình, trẻ em năm 2023
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây