CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 94/LĐLĐ
Ngày ban hành: 20/4/2023
Người ký: Phó Chủ tịch: Nghiêm Xuân Bang
Trích yếu: CÔNG VĂN về báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây