CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 95/LĐLĐ
Ngày ban hành: 20/4/2023
Người ký: Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Nguyên
Trích yếu: CÔNG VĂN về hưởng ứng và tham gia Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây