CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 15/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành: 21/4/2023
Người ký: Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Nguyên
Trích yếu: HƯỚNG DẪN hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây