Trang chủ Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
    Báo cáo
    Hướng dẫn
    Thông báo
    Nội quy - Quy chế
    Chỉ thị - Nghị Quyết
    Thông tư - Nghị Định
    Hiến pháp
    Hồ sơ thi đua khen thưởng
    Tài liệu tuyên truyền
    Điều lệ - Hồ sơ - Đề án
    Hồ sơ BCH LĐLĐ tỉnh
    Các cuộc thi, Hội thao, Hội diễn
    Chương trình
    Kế hoạch
    Văn bản Pháp Luật
    Biểu mẫu thống kê
    Công văn
    Hỏi đáp Pháp luật
    Hồ sơ Đại hội Công đoàn
    Tài chính Công đoàn
    QUYẾT ĐỊNH
   Lĩnh vực Văn bản
    Tổ chức cán bộ
    Thi đua khen thưởng
    Văn Phòng
    Chính sách- Pháp luật
    Chỉ đạo của Thường trực
    Tuyên giáo Công đoàn
    Ủy ban Kiểm tra
    Công tác tài chính
    Ban chấp hành, BTV
    Tổng LĐLĐ Việt Nam
    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Tỉnh ủy Kon Tum
    Trung ương Đảng - Bộ chính trị
    Nữ công Công đoàn
Tìm kiếm:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
04/KH-LĐLĐ 5/3/2014 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2013-2018
HP 2013 28/11/2013 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10/2012/QH13 18/6/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 và Văn bản hướng dẫn thực hiện
22/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC và các Nghị định hướng dẫn
238/HD-TLĐ 4/3/2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
56/2010/QH12 15/11/2010 LUẬT THANH TRA và Những văn bản Hướng dẫn thi hành
02/KH-LĐLĐ 8/1/2015 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 96-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp
24/LĐLĐ 14/2/2015 “V/v theo dõi, giải quyết tình hình khiếu kiện của CNLĐ trong dịp tết Nguyên Đán”
04/2015/NĐ-CP 9/1/2015 NGHỊ ĐỊNH Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
28 /LĐLĐ 10/3/2015 V/v triển khai nhiệm vụ công tác quan hệ lao động năm 2015
26/2015/NĐ-CP 9/3/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TUỔI TÁI CỬ, TÁI BỔ NHIỆM GIỮ CÁC CHỨC VỤ, CHỨC DANH THEO NHIỆM KỲ TRONG CƠ QUAN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HĐPL/2015 1/1/2015 HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN VÀ BHXH
140 /LĐLĐ 28/7/2015 V/v tăng cường công tác AT-VSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ và trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông
139/LĐLĐ 28/7/2015 V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
ATVSVG 2015 30/9/2015 Bộ câu hỏi và Đáp án Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2015
29/2015/TT-BLĐTBXH 31/7/2015 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
1499/HD-TLĐ 21/9/2015 Hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp
85/2015/NĐ-CP 1/10/2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
88/2015/NĐ-CP 7/10/2015 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
29/HD-LĐLĐ 28/12/2015 Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” trong hệ thống công đoàn
Trang: [1]23
Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
Trưởng ban biên tập: Ông Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa chỉ: Số 166 đường U Re, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: (0260). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (0260).3862319.
Email: congdoankontum@yahoo.com.
Phát triển: TNC